womenadvisor.ru
robertpattinsonunlimited.com

Налогообложение страховых выплат

Налогообложение страховых выплат и выкупных сумм в 2013 году*

 1

 Як оподатковуються страхові виплати та викупні суми?

Оподаткування за договорами страхування життя відбувається на загальних підставах аналогічно як для резидентів, так і для нерезидентів, а саме: страхова компанія, виступаючи податковим агентом, утримує та перераховує до бюджету податок за ставками, наведеними в таблиці нижче та далі за текстом, в момент проведення страхової виплати фізичній особі.

Ставка податку, наведена в таблиці і далі за текстом в дужках, застосовується до місячного доходу, що перевищує десятикратний розмір мінімальної заробітної плати, яка встановлена на 1 січня поточного року  (станом на 2013 рік  – це   11 470 грн.). В цьому випадку застосовується прогресивна шкала оподаткування, коли 11 470 грн. оподатковується за загальною ставкою, а сума, що перевищує 11 470 грн., оподатковується за ставкою, вказаною в дужках (п.167.1 Податкового кодексу України).

Оподаткування страхових виплат за недовгостроковими договорами страхування життя
Страхова виплата за недовгостроковим договором страхування життя не оподатковується, за виключенням виплат, що проводяться за випадками настання смерті застрахованої особи (п. 165.1.27 а) Податкового кодексу України).

Як оподатковуються страхові виплати, отримані у спадщину?
Незалежно від того є договір страхування життя довгостроковим чи ні, у разі смерті застрахованої особи страхову виплату отримують її спадкоємці за законом або призначені за договором вигодонабувачі. Оподаткування в таких ситуаціях залежить від ступеню споріднення вигодонабувача чи спадкоємця та померлої застрахованої особи.

Якщо вигодо набувачем є член сім’ї спадкодавця І ступеня споріднення, то відповідно до п.174.2.1 а) Податкового кодексу України, така страхова виплата не оподатковується.
Якщо страхова виплата передається у спадщину від страхувальника-нерезидента або таку виплату отримує нерезидент, то при її оподаткуванні застосовується 15 (17)%  (п.174.2.3 Податкового кодексу України).

В усіх інших випадках при отриманні страхової виплати в разі смерті застрахованої особи будь-якою іншою категорією вигодонабувачів, окрім нерезидентів та родичів першого ступеня споріднення, така виплата оподатковується за ставкою  5% (п.174.2.2 Податкового кодексу України).

Як оподатковуються страхові виплати за ризиками травм та критичних захворювань?
Страхові виплати, що проводяться за ризиками травм та у разі діагностування критичних захворювань, не оподатковуються, оскільки такі ризики завжди належать до складу недовгострокових договорів страхування життя (п. 165.1.27 а) Податкового кодексу України).

Оподаткування викупних сум
У випадку дострокового припинення дії довгострокового договору страхування життя викупна сума, яка виплачується страхувальнику, оподатковується за ставкою 15 (17)% (п. 170.8.2 б) Податкового кодексу України).

При достроковому припиненні дії недовгострокового договору викупна сума, що виплачується страхувальнику, оподатковується за ставкою 15 (17)% тільки в частині, що перевищує суму внесених за таким договором страхових платежів (п. 165.1.27, п. 164.2.18 Податкового кодексу України).

Особливості оподаткування при достроковому припиненні дії договору: податок утримується тільки з викупної суми чи і з викупної суми, і з суми бонусів (дід)?
При достроковому припиненні договору після 2-ох повних років його дії страхувальник має право на отримання викупної суми. В такому випадку, нарахована викупна сума включає розраховану викупну суму на дату припинення договору згідно Правил добровільного страхування життя та суму зароблених бонусів (ДІД – додаткового інвестиційного доходу) за період дії такого договору. При цьому:

а) податок не утримується з нарахованої викупної суми в частині суми страхових платежів, що сплачені за договором до моменту припинення його дії, якщо такий договір був недовгостроковим. Недовгостроковими вважаються договори, які не відповідають критеріям, встановленим у визначенні «договір довгострокового страхування життя» згідно  п. 14.1.52 Податкового кодексу України.

Наприклад:
Розрахована на дату припинення дії договору викупна сума = Х
Сума зароблених згідно договору бонусів (ДІД) = Y
Нарахована викупна сума = Х + Y
При достроковому припиненні дії недовгострокового договору страхувальнику виплачується: (Х + Y) – 0%

б) податок за ставкою 15 (17)% утримується з нарахованої викупної суми, якщо договір довгостроковий. Довгостроковим договором страхування життя (згідно критеріїв, встановлених п. 14.1.52 Податкового кодексу України)  вважається  договір, укладений на строк 5 та більше років, який передбачає одноразову або аннуїтетну виплату за ризиками дожиття, смерті, інвалідності 1 або 2 групи. При цьому роботодавець не може бути страхувальником за таким договором.

Наприклад:
Розрахована на дату припинення дії договору викупна сума = Х
Сума зароблених згідно договору бонусів (ДІД) = Y
Нарахована викупна сума = Х + Y
При достроковому припиненні дії довгострокового договору страхувальнику виплачується: (Х + Y) – 15 (17)%.

______________________________________________________________
* Наведені ставки податків можуть коливатися у зв’язку з процесом регулярного внесення змін та доповнень до відповідних законодавчих актів. Тому оподаткування страхової виплати проводиться за податковим законодавством України, чинним на момент здійснення відповідної страхової виплати.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

Яндекс.Метрика