womenadvisor.ru
robertpattinsonunlimited.com

Налоговая скидка

Податкова знижка

Äåâóøêà-ìåíåäæåð îáúÿñíÿåò êëèåíòó óñëîâèÿ äîãîâîðà
  (відповідно до вимог Податкового кодексу України  станом на 01.01.2013 року)

ЩО ОЗНАЧАЄ ПОНЯТТЯ «ДОГОВІР ДОВГОСТРОКОВОГО СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ»?
Договір довгострокового страхування життя – договір страхування життя строком на п’ять і більше років, який передбачає страхову виплату одноразово або у вигляді ануїтету, якщо Застрахована особа дожила до закінчення терміну дії договору страхування чи події, передбаченої у договорі страхування, або досягла віку, визначеного договором. Такий договір не може передбачати часткових виплат протягом перших п’яти років його дії, крім тих, що здійснюються у разі настання страхових випадків, пов’язаних із смертю чи хворобою застрахованої особи або нещасним випадком, що призвело до встановлення застрахованій особі інвалідності I або II групи чи встановлення інвалідності особі, яка не досягла вісімнадцятирічного віку. При цьому платник податку – роботодавець не може бути вигодонабувачем за такими договорами страхування життя (п. 14.1.52 Податкового кодексу України ).

ЩО ОЗНАЧАЄ ПОНЯТТЯ «ПОДАТКОВА ЗНИЖКА» ?
Відповідно до п. 14.1.170 Податкового кодексу України податкова знижка –  документально підтверджена сума (вартість) витрат платника податку – резидента у зв’язку з придбанням товарів (робіт, послуг) у резидентів – фізичних або юридичних осіб протягом звітного року, на яку дозволяється зменшення його загального річного оподатковуваного доходу, одержаного за наслідками такого звітного року у вигляді заробітної плати. Тобто, сума оподатковуваного доходу фізичної особи може бути зменшена на суму податкової знижки, що призведе до зниження суми податку на доходи фізичних осіб.
Страхувальник – фізична особа має право включити у податкову знижку суму страхових внесків за договорами довгострокового страхування життя, які сплачені за нього або за його родичів першого ступеня споріднення відповідно до п.166.3.5 Податкового кодексу України.

ЯКИЙ МАКСИМАЛЬНИЙ РОЗМІР ПОДАТКОВОЇ ЗНИЖКИ?
Загальний розмір нарахованої податкової знижки не може перевищувати суму нарахованої заробітної плати, зменшену на суму єдиного соціального внеску та податкової соціальної пільги  (п. 166.4.2 та п.164.6 Податкового кодексу України).

ХTO ТА В ЯКОМУ РОЗМІРІ МАЄ ПРАВО НА ПОДАТКОВУ ЗНИЖКУ?
При виконанні всіх наступних умов право на нарахування податкової знижки має Страхувальник – фізична особа, який:
1) є резидентом України (п.166.4.1 Податкового кодексу України),
2) має реєстраційний номер облікової картки платника податків (раніше – індивідуальний ідентифікаційний номер) або офіційну відмітку у паспорті про його відмову від отримання такого номеру через релігійні переконання (п.166.4.1 Податкового кодексу України),
3) отримує офіційно нараховану заробітну плату (п.166.4.2 Податкового кодексу України),
4) може документально підтвердити витрати, що він планує включити у податкову знижку (п.166.2.1 Податкового кодексу України).
Якщо за договором страхування застрахованим є сам Страхувальник, він може отримати податкову знижку в розмірі, що не перевищує суму місячного прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого на 1 січня звітного податкового року, помноженої на 1,4 та округленої до найближчих 10 гривень (п.169.4.1 Податкового кодексу України).
Станом на 01.01.2013 року прожитковий мінімум для працездатної особи становить 1 147 грн., отже, за місяць податкова знижка за таким договором страхування  не може бути більшою за 1 610 грн. (1 147 × 1,4 = 1 605,80 округлюємо до найближчих 10 гривень = 1 610 грн.).
Якщо застрахованими є один чи декілька членів сім’ї І ступеню споріднення – розмір податкової знижки для такого Страхувальника зменшується вдвічі і в 2013 році не може перевищувати 805 грн. на кожного застрахованого члена сім’ї (п.166.3.5 б Податкового кодексу України).
До членів сім’ї фізичної особи І ступеню споріднення відносяться: його чоловік чи дружина; його батьки; його діти, в т.ч. усиновлені (п.14.1.263 Податкового кодексу України).

ЯКИЙ ПОРЯДОК ПОВЕРНЕННЯ КОШТІВ ЗА ПОДАТКОВОЮ ЗНИЖКОЮ?
Сума коштів, яка підлягає поверненню платнику податку у випадку оформлення податкової знижки, зараховується на його банківський рахунок, відкритий у будь-якому комерційному банку, або надсилається поштовим переказом на адресу, визначену у декларації протягом 60 календарних днів від дати отримання такої декларації (п.179.8 Податкового кодексу України).

ЯКИЙ ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ПРАВА НА ПОДАТКОВУ ЗНИЖКУ?
За наслідками звітного податкового року для отримання податкової знижки платник податку зобов’язаний заповнити і подати податкову декларацію за встановленою формою. Податкова декларація подається до податкового органу, в якому він перебуває на обліку, до 1 травня наступного за звітним року (п.49.1 та п.49.18.4 Податкового кодексу України). Витрати на страхування, які можуть бути включені до складу податкової знижки, мають бути підтверджені платником податку документально, а саме шляхом пред’явлення податковому органу:

  • квитанції про сплату страхових внесків;
  •  полісу**/договору страхування (п.166.2.1 Податкового кодексу України).

Оригінали підтвердних документів мають зберігатися у платника податку впродовж 3 років з дня подання декларації (п.44.3 та п.166.2.2 Податкового кодексу України). Якщо платник податку не скористався правом на нарахування податкової знижки за наслідками звітного податкового року, то таке право на наступні податкові роки не переноситься (п.166.4.3 Податкового кодексу України).
Податковий орган зобов’язаний прийняти податкову декларацію подану платником податку. Згідно п. 49 Податкового кодексу України відмова у прийнятті поданої декларації оформлюється податковим органом виключно у письмовому вигляді.

______________________________________________________________
* З метою уникнення непорозумінь з приводу неоднозначного тлумачення положень чинного податкового законодавства, рекомендовано доводити до відома Страхувальників про те, що детальна інформація щодо норм і порядку оформлення податкових пільг, надається податковою інспекцію за місцем проживання або реєстрації платника податків.
** Уклавши договір страхування життя на умовах продукту «Віденський стандарт», Страхувальник може отримати податкову знижку тільки за Основним полісом, якщо період страхування за ним складає 5 та більше років

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

Яндекс.Метрика